Slide 1
มาร่วมเป็นคู่ค้ากับเรา

โครงการ Sangfor Partnership

แพลตฟอร์มที่มีความครอบคลุมสำหรับพันธมิตรของเราเพื่อการพัฒนาในสภาพแวดล้อมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว พร้อมการสนับสนุนแบบรอบด้าน เช่น การฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การตลาด การแบ่งปันประสบการณ์ทางธุรกิจ การสนับสนุนด้านเทคนิค เป็นต้น

โครงการ Channel Partner

becomepartnerpic1

พันธมิตรทางธุรกิจ

ตลาด SMB

– ผู้จัดจำหน่ายธุรกิจ

– หุ้นส่วนทางธุรกิจระดับ GOLD

becomepartnerpic2

พันธมิตรในอุตสาหกรรม

– คู่ค้าในอุตสาหกรรมระดับ Gold

– คู่ค้าในอุตสาหกรรมระดับ Certified

ค่านิยม

becomepartnerpic3

การสนับสนุนด้านการตลาด

แหล่งทรัพยากรแบบเปิดเพื่อโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น

โครงการพัฒนาที่มีความครอบคลุม

การสนับสนุนด้านเทคนิคและการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนา BO

การเติบโตและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน

แบ่งปันโอกาสทางธุรกิจ (BO) ร่วมมือกันเพื่อให้เป็นที่ไว้ว่างใจของลูกค้าใหม่ ๆ มากขึ้น

ทำไมต้องเป็นคู่ค้ากับ Sangfor?

 

 

 

โซลูชันที่มีความครอบคลุมสำหรับสถานการณ์ต่าง ๆ

becomepartnerpic4

 

 

 

 

ตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมโอกาสมากมาย

becomepartnerpic5

 

 

รักษาผลประโยชน์ของคู่ค้า

becomepartnerpic6