Slide 1
การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลกำลังขับเคลื่อนอนาคตของการดูแลสุขภาพ

อะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนสุขภาพในโลกดิจิทัล

โซลูชัน HCI ของ Sangfor เพื่อการดูแลสุขภาพ

healthcarepic1

ดิจิทัลคือสิ่งใหม่ “ในตอนนี้”

แม้จะมีความท้าทายมากมาย แต่การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกดิจิทัลของภาคส่วนการดูแลสุขภาพก็ชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ซึ่งเราคาดว่าจะดำเนินต่อไปในปี 2021 และหลังจากนั้น ด้วยการดึงการค้นหาแบบดิจิทัล ระบบการดูแลสุขภาพจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในการจัดการข้อมูล จากการจัดเก็บชุดข้อมูลไปสู่การดึงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถสร้างรายได้และสนับสนุนโอกาสต่าง ๆ รวมถึงการจัดการด้านสุขภาพของประชากรและการดูแลตามค่านิยม ท่ามกลางการเติบโต ความท้าทายในโลกดิจิทัลคือการทำให้การดูแลสุขภาพเป็นดิจิทัล ซึ่งจะเกิดจากแพลตฟอร์มเดิมที่มีความล้าสมัย มีต้นทุนและความซับซ้อนของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และมีความต้องการและสถานการณ์ทางธุรกิจที่พัฒนาอย่างไม่หยุดพัก นอกจากนี้ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์จะยังคงเป็นประเด็นที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง

จุดด้อยด้านในแง่ของการดูแลสุขภาพ

healthcarelogo1

เข้าถึงช้า

บันทึกทางการแพทย์ของผู้ป่วย

 

healthcarelogo3

การดึงข้อมูลช้า

ภาพสแกน CT/MRI

healthcarelogo2

บริการ 24 ชั่วโมงตลอดสัปดาห์

ไม่รับประกัน

 

healthcarelogo4

ข้อมูลสูญหาย

เกิดขึ้นกับ 70% ขององค์กรด้านการดูแลสุขภาพ

healthcarepic2

โซลูชันของ Sangfor - ศูนย์ข้อมูลพร้อม DR/SC สำหรับองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ

healthcarepic3