Slide 1
โซลูชันระบบธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์

แพลตฟอร์มธุรกิจอัจฉริยะของ Sangfor

Slide 1
โซลูชันระบบธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์

แพลตฟอร์มธุรกิจอัจฉริยะของ Sangfor

previous arrow
next arrow

ทำหน้าที่กำกับดูแลอย่างไรให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นไปตามข้อกำหนด?

ผู้ใช้งานในองค์กรยังคงตั้งใจที่จะละเมิดข้อกำหนดการใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งตรวจสอบและบริหารจัดการได้ยาก

ด้วยจำนวนผู้ใช้งานที่มหาศาล ข้อมูลจราจรที่เกิดขึ้นแทบจะไม่มีที่สิ้นสุด การวิเคราะห์ในเชิงลึกไม่เพียงแต่รับรู้ถึงพฤติกรรมของผู้ใช้ที่มีความเสี่ยงสูงในระดับองค์กรเท่านั้น แต่ยังตรวจจับความเสี่ยงทางธุรกิจได้อีกด้วย

ผู้ใช้งานจึงจำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มที่ครอบคลุม ที่ให้ความสะดวกต่อการใช้งาน และมีประสิทธิภาพต่อการตรวจสอบต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ต

คุณติดตามการรั่วไหลของข้อมูลภายในได้อย่างไร?

จะตรวจสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสมได้อย่างไร?

จะระบุตัวตนและป้องกันการขโมยข้อมูลออกจากองค์กรได้อย่างไร?

อะไรคือ Trends ของการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร?

คุณตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความเสี่ยงทางออนไลน์ได้อย่างไร?

สถานะการใช้งานแบนด์วิดท์เป็นอย่างไร ?

ลักษณะของนวัตกรรม

แพลตฟอร์มวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลของ Sangfor (BI) เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ทำงานร่วมกันกับ Sangfor IAG โดยอาศัยข้อมูลจราจรอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่ของ IAG เพื่อทำการวิเคราะห์แบบจำลองเชิงลึกถึงลักษณะพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต้ โดยใช้แอปพลิเคชัน เพื่อบ่งบอกถึงการใช้งานในสถานการณ์ต่าง ๆ และเป็นการแสดงข้อมูลให้มีค่า ช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านพฤติกรรมและลดความซับซ้อนของทีม Operation & Management

The Look of Innovation

การวิเคราะห์พฤติกรรมสำหรับทุกสถานการณ์

แต่ละการใช้งานจะช่วยให้คุณค้นพบและวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงประเภทต่าง ๆ

ศูนย์รายงาน

report center

 • บันทึกพฤติกรรมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ทั้งหมดและสร้างรายงานเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย

 • รายงานที่มีความครอบคลุมและใช้งานง่าย แอปพลิเคชันแบนด์วิดท์ของผู้ใช้และการจัดอันดับโควตา

 • การแก้ไขปัญหาแบบทีละขั้นตอน และการวิเคราะห์แบนด์วิดท์ทีละขั้นตอนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเครือข่าย

การวิเคราะห์แบนด์วิดท์

Bandwidth Analytics

 • วิเคราะห์การใช้แบนด์วิดท์อินเทอร์เน็ตทั่วไปและประเมินแอปพลิเคชันที่ใช้แบนด์วิดท์
 • การวิเคราะห์คุณภาพแบนด์วิดท์
 • วิเคราะห์คุณภาพแบนด์วิดท์ในช่วงเวลาหนึ่งและให้คำแนะนำสำหรับการขยายแบนด์วิดท์อินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์แอปพลิเคชันที่ใช้แบนด์วิดท์ การวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้แบนด์วิดท์ และการให้คำแนะนำในการตั้งค่านโยบายการควบคุม

การวิเคราะห์เหตุการณ์

Event Analytics

 • การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อให้เข้าใจถึงความเสี่ยงของผู้ใช้และความเสี่ยงของเครือข่ายได้อย่างเต็มที่
 • การวิเคราะห์ตามคำหรือวลี:
  วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ตามคีย์เวิร์ด แอปพลิเคชันที่ปรับแต่งได้ช่วยให้เข้าถึงเหตุการณ์เฉพาะได้อย่างยืดหยุ่น
 • จัดการความเสี่ยงในเชิงรุก:
  เมื่อตรวจพบพฤติกรรมเสี่ยง คุณสามารถพูดคุยกับผู้ใช้ในเชิงรุก เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชื่อเสียงของบริษัทของคุณ

โซลูชั่นอัจฉริยะ

Electricity Waste Analytics

 • วิเคราะห์การสูญเสียพลังงานของคอมพิวเตอร์ในสำนักงานนอกเวลาทำการและประหยัดเงินค่าไฟฟ้า
 • • การวิเคราะห์ของพลังงานไฟฟ้าสิ้นเปลืองของคอมพิวเตอร์สำนักงาน:วิเคราะห์คุณภาพแบนด์วิดท์ในช่วงเวลาที่กำหนดและเสนอคำแนะนำสำหรับการขยายแบนด์วิดท์อินเทอร์เน็ต
 • การแสดงภาพการจราจรบนเส้นเช่า:        รายงานเกี่ยวกับพีซีทุกเครื่องที่ทำงานนอกเวลาทำการพร้อมการแสดงอันดับผู้ใช้และแผนก

การวิเคราะห์สายเช่า

Leased Line Analytics

 • วิเคราะห์คุณภาพของสายเช่าและช่วยในการตัดสินใจขยายสายการผลิต
 • ตัวช่วยในการตัดสินใจ:                                        รายงานคุณภาพของสายเช่าและการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากขึ้นว่าเมื่อใดควรขยายแบนด์วิดท์ของสายเช่า
 • จัดการความเสี่ยงในเชิงรุก                                              เมื่อตรวจพบพฤติกรรมเสี่ยง คุณสามารถพูดคุยกับผู้ใช้ในเชิงรุก หลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชื่อเสียงของบริษัทของคุณ

การวิเคราะห์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

Internet Access Analytics

 • แสดงสถานะการรับส่งข้อมูลโดยรวมของเครือข่ายทั้งหมดพร้อมรายงานที่อ่านง่าย
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน                                     ไม่จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์เพื่อตรวจสอบสถานะการจราจรด้วยการแสดงรายงานที่อ่านง่าย
 • ประเมินความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว                                    มีการรายงานพฤติกรรมของผู้ใช้ที่ผิดปกติและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้ระบุความเสี่ยงใดๆ ต่อเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว

โซลูชั่นอัจฉริยะ

Multi-system integration

การรวมระบบหลายระบบ – การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

 •  IAG รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลและ BI รับผิดชอบในการวิเคราะห์และแสดงข้อมูล
 • BI และ IAG ถูกรวมเข้าด้วยกันแบบเชิงลึกเพื่อสร้างการเชื่อมโยงระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลและการควบคุมพฤติกรรมอินเทอร์เน็ตอย่างอัจฉริยะ

Business Intelligence Applications

แอปพลิเคชันทางธุรกิจแบบ2

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจะรวมเข้าไว้ในแอปพลิเคชันต่าง ๆ แอปพลิเคชัน BI แต่ละตัวจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถแก้ปัญหาทางธุรกิจได้ นอกจากนี้แอปพลิเคชันเหล่านี้จะแยกออกมาออกจากแพลตฟอร์ม และเป็นไปตามความต้องการอัจฉริยะ

Application Store

แอปพลิเคชันสโตร์

แอปพลิเคชันสโตร์ทำการจัดการแอปพลิเคชัน BI แบบรวมศูนย์ การติดตั้ง การอัปเดต และการลบแอปพลิเคชันนั้นจะทำได้อย่างง่าย เหมือนกับการจัดการแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ

ข้อได้เปรียบของเรา

แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลอิสระที่พัฒนาขึ้นภายในองค์กร (IterateDB)

ES0128

 • แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลระดับ TB ที่พัฒนาขึ้นเอง 100% ซึ่งมีการค้นหาอยู่ในระดับที่สอง กรอบการทำงานของซอฟต์แวร์แบบกระจาย
 • MapReduce ถูกรวมเข้ากับแพลตฟอร์ม เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพที่ดี
 • การใช้โหมดที่เป็นไปตามองค์ประกอบเฉพาะ ซึ่งสามารถกำจัดองค์ประกอบได้หลังการใช้งาน อันเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านในแง่ของการทำงานเป็นอย่างมาก

การวิเคราะห์ข้อมูลมีความแม่นยำมากขึ้น

Data Analysis is More Accurate

 • การบูรณาการคอมพิวเตอร์กราฟิกและเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อให้การวิเคราะห์แบบจำลองเป็นไปในแง่ของวิทยาศาสตร์มากขึ้น
 • เทคโนโลยีที่แยกระหว่างการทำงานของมนุษย์และของเครื่อง จะช่วยขจัดสิ่งรบกวนการทำงานที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้การวิเคราะห์ทางสถิติมีความแม่นยำขึ้น