เปลี่ยนมุมมองแนวคิดเพื่อพิชิต Ransomware ด้วยโซลูชั่น Sangfor Security Infrastructure with XDDR

เราจะรับมือและป้องกันระบบสารสนเทศให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโจมตีจาก Ransomware ได้อย่างไร ? เราเชื่อว่าคำถามนี้คงวนเวียนอยู่ในความคิดของทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีทุกองค์กร ความพยายามในการหาคำตอบและวิธีการหรือโซลูชั่นสำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศเพื่อให้รอดพ้นจากภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์โดยเฉพาะการโจมตีจาก Ransomware ซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงและสร้างความเสียหายให้กับหน่วยงานหรือองค์กรภายในประเทศไทยเป็นอย่างมาก แต่ไม่ว่าเราจะพยายามหาวิธีการหรือโซลูชั่นที่ดีเพียงใดสำหรับใช้ในการป้องกันภัยคุกคามดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้งาน Next Generation Firewall, Endpoint Protection Platform (EPP), Endpoint Detection and Response (EDR) รวมไปถึง Backup and Recovery Solution แต่ในท้ายที่สุดแล้วหลายๆองค์กรก็ยังคงตกเป็นเหยื่อของการโจมตีจาก Ransomware อยู่เป็นประจำจากข่าวสารที่เราเคยเห็นหรือได้ยินจากสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆภายในประเทศ และ ณ ขณะที่ทุกท่านได้อ่านบทความมาถึงตรงนี้ เราเชื่อว่ายังมีอีกหลายองค์กรในประเทศไทยกำลังเผชิญกับฝันร้ายจากเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่เช่นเดียวกัน เพียงแต่ตอนนี้มันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นกับองค์กรของท่านเท่านั้นเอง  CLICK HERE TO VIEW THE RECORDING ธีการหรือโซลูชั่นที่ดีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการป้องกัน หากเราไม่รู้ว่าแฮกเกอร์กำลังคิดหรือกำลังทำอะไรอยู่ “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” เป็นข้อคิดเชิงปรัชญาจาก“ซุนวู”นักปราชญ์คนสำคัญของจีนในช่วงประมาณ 600 ปีก่อนคริสตกาล ผู้เขียนตำราพิชัยสงครามซุนจื่อและปรัชญาดังกล่าวยังคงสามารถนำเอามาใช้ได้จนถึงยุคสมัยปัจจุบัน บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย)…

Comments Off on เปลี่ยนมุมมองแนวคิดเพื่อพิชิต Ransomware ด้วยโซลูชั่น Sangfor Security Infrastructure with XDDR

เตรียมความพร้อมให้กับองค์กรเพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วย NIST Framework

เตรียมความพร้อมให้กับองค์กรเพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วย NIST Framework พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 1 ปี ซึ่งตามกำหนดการเดิมจะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป แต่ด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมเป็นอย่างมาก ทำให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานและกิจการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมากทั่วประเทศยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงได้มีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชกฤษฎีกา เลื่อนการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล…

Comments Off on เตรียมความพร้อมให้กับองค์กรเพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วย NIST Framework

[ONLINE WEBINARS] แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการสร้างกระบวนการ Continuous Delivery ด้วย Container และ DevOps

แอพพลิเคชั่นได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญที่ขับเคลื่อนประสบการณ์ของผู้ใช้งานและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ หากเราจะบอกว่าการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในยุคต่อจากนี้จะกลายเป็นยุคของ DevOps ก็คงจะไม่ผิดDevOps เป็นวัฒนธรรมการพัฒนาแอพพลิเคชั่นโดยอาศัยความสามารถด้าน Automation ซึ่งในไปป์ไลน์ของ CI/CD ได้นำเอาเทคโนโลยี Cloud-native หลายส่วนมาทำงานร่วมกัน อย่างเช่น Docker และ Kubernetes เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไม PaaS จึงเป็นคำตอบของการทำ DevOpsในการสัมนาครั้งนี้ Sangfor จะนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อที่จะสร้างวัฒนธรรมแบบ CI/CD ด้วย Container และ DevOps พร้อมกันนี้ เราจะแนะนำเครื่องมือสำหรับองค์กร…

Comments Off on [ONLINE WEBINARS] แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการสร้างกระบวนการ Continuous Delivery ด้วย Container และ DevOps