Slide 1
อุตสาหกรรมการผลิต

SDDC คือรากฐานที่สำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตยุคดิจิทัล

โซลูชันที่คล่องตัวและเรียบง่ายเพื่อการเรียกใช้งานและการปกป้องแอปพลิเคชันในระดับองค์กรทั้งหมด

อุตสาหกรรมยุค 4.0 ของ Sangfor มีความสอดคล้องกับแนวโน้มทางธุรกิจและความท้าทายต่าง ๆ โดยเปลี่ยนการผลิตแบบเดิมให้เป็น “โรงงานอัจฉริยะ” ด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติ การจำลอง การผสานรวม และการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการประมวลผลแบบคลาวด์ที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม ขณะนี้เราได้เห็นการปรับแต่งผลิตภัณฑ์และการปรับเปลี่ยนที่เป็นแบบเฉพาะตัวมากขึ้น ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้นและการดำเนินการและการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่เราต้องเผชิญ

แนวโน้มใหม่เหล่านี้นำเสนอความท้าทายที่แท้จริงในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของไอทีบางส่วน เนื่องจากผู้ดูแลระบบต้องพยายามที่จะรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ ความยืดหยุ่นของทรัพยากร ความปลอดภัยของสินทรัพย์ รวมถึงการจัดการ และการดำเนินงานที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

โซลูชันไอทีแบบเดิมทำให้ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลระบบที่มีจำนวนลดลง ต้องพยายามใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และทำการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทำให้การช่วยเหลือตามองค์กรโดยเวนเดอร์มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นและเป็นไปอย่างล่าช้า เวลาในการตอบสนองของการใช้งานที่ช้า รวมถึงความปลอดภัย และประสิทธิภาพที่ต่ำ ทั้งสำหรับพนักงานบริษัทและพนักงานในโรงงานผลิต

ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของโครงสร้างพื้นฐานไอทีด้วย SDDC และคอนเวอร์เจนซ์ทั้งหมด – ความน่าเชื่อถือและความคล่องตัวที่คุณต้องการด้วย CAPEX และ OPEX ที่ลดลง

SDDC ของ Sangfor คือการแก้ปัญหาในการปฏิรูปการผลิต ลองหันมาใช้แอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มการจัดการเพื่อทำการควบคุม O&M รายวัน การผลิตและการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มที่ แพลตฟอร์มบริการคลาวด์และการจัดการทรัพยากรของ Sangfor ช่วยให้คุณสามารถควบคุมระบบได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีมีประสิทธิภาพ ในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานแบบ Hyper Converged (HCI) ของ Sangfor ซึ่งใช้เทคโนโลยีเซิร์ฟเวอร์ X86 จะช่วยแสดงภาพจำลองแบบเต็มสเปกตรัม ตั้งแต่การประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูล ไปจนถึงการรักษาความปลอดภัยและ GPU

SDDC ของ Sangfor คือการแก้ปัญหาในการปฏิรูปการผลิต ลองหันมาใช้แอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มการจัดการเพื่อทำการควบคุม O&M รายวัน การผลิตและการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มที่ แพลตฟอร์มบริการคลาวด์และการจัดการทรัพยากรของ Sangfor ช่วยให้คุณสามารถควบคุมระบบได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีมีประสิทธิภาพ ในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานแบบ Hyper Converged (HCI) ของ Sangfor ซึ่งใช้เทคโนโลยีเซิร์ฟเวอร์ X86 จะช่วยแสดงภาพจำลองแบบเต็มสเปกตรัม ตั้งแต่การประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูล ไปจนถึงการรักษาความปลอดภัยและ GPU

การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการผลิตแบบเดิม ๆ

อุตสาหกรรมยุค 4.0 ของ Sangfor มีความสอดคล้องกับแนวโน้มทางธุรกิจและความท้าทายต่าง ๆ โดยเปลี่ยนการผลิตแบบเดิมให้เป็น “โรงงานอัจฉริยะ” ด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติ การจำลอง การผสานรวม และการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และการประมวลผลแบบคลาวด์ที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม ขณะนี้เราได้เห็นการปรับแต่งผลิตภัณฑ์และการปรับเปลี่ยนที่เป็นแบบเฉพาะตัวมากขึ้น ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้นและการดำเนินการและการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่เราต้องเผชิญ

manufacturingpic1

ความคาดหวังใหม่สำหรับความสามารถด้านไอที

แนวโน้มใหม่เหล่านี้นำเสนอความท้าทายที่แท้จริงในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของไอทีบางส่วน เนื่องจากผู้ดูแลระบบต้องพยายามที่จะรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ ความยืดหยุ่นของทรัพยากร ความปลอดภัยของสินทรัพย์ รวมถึงการจัดการ และการดำเนินงานที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

manufacturingpic2

ความมั่นคงด้านทรัพย์สิน

เอกสารที่มีความละเอียดอ่อน การรั่วไหลและการสูญหายของข้อมูล จะทำลายชื่อเสียงและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนำไปสู่การหยุดทำงานของสายการผลิต ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อการจัดส่งและการวางจำหน่ายสินค้า

ความซับซ้อนที่สูงขึ้น

แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ ตัวตรวจจับ และข้อมูลต่าง ๆ จะทำให้โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีมีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม ทำให้เกิดความต้องการในการจ้างพนักงานไอทีที่มีทักษะมากยิ่งขึ้น

ความยืดหยุ่นของทรัพยากร

ทรัพยากรไอทีมีความคล้ายคลึงกับ AWS และความยืดหยุ่นนี้สามารถสอดรับกับการทำงานที่เกิดขึ้นพร้อมกัน และปริมาณข้อมูลที่หลากหลาย

สถาปัตยกรรมไอทีแบบเดิม ๆ

โซลูชันไอทีแบบเดิมทำให้ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลระบบที่มีจำนวนลดลง ต้องพยายามใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และทำการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทำให้การช่วยเหลือตามองค์กรโดยเวนเดอร์มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นและเป็นไปอย่างล่าช้า เวลาในการตอบสนองของการใช้งานที่ช้า รวมถึงความปลอดภัย และประสิทธิภาพที่ต่ำ ทั้งสำหรับพนักงานบริษัทและพนักงานในโรงงานผลิต

คอนเซ็ปต์โครงสร้างพื้นฐานไอทีใหม่: SDDC และคอนเวอร์เจนซ์แบบเต็มอัตรา

ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของโครงสร้างพื้นฐานไอทีด้วย SDDC และคอนเวอร์เจนซ์ทั้งหมด – ความน่าเชื่อถือและความคล่องตัวที่คุณต้องการด้วย CAPEX และ OPEX ที่ลดลง

SDDC ของ Sangfor คือการแก้ปัญหาในการปฏิรูปการผลิต ลองหันมาใช้แอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มการจัดการเพื่อทำการควบคุม O&M รายวัน การผลิตและการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มที่ แพลตฟอร์มบริการคลาวด์และการจัดการทรัพยากรของ Sangfor ช่วยให้คุณสามารถควบคุมระบบได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีมีประสิทธิภาพ ในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานแบบ Hyper Converged (HCI) ของ Sangfor ซึ่งใช้เทคโนโลยีเซิร์ฟเวอร์ X86 จะช่วยแสดงภาพจำลองแบบเต็มสเปกตรัม ตั้งแต่การประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูล ไปจนถึงการรักษาความปลอดภัยและ GPU

governmentspic1

กรอบการทำงานโซลูชัน SDDC ของ Sangfor เพื่ออุตสาหกรรมการผลิต

ความสามารถหลักของ Sangfor คืออะไร

HCI ของ Sangfor รุ่นที่สามมีความเสถียร ใช้งานง่าย เพื่อการประมวลผล การจัดเก็บ เครือข่าย ความปลอดภัย และการจัดการ เพลิดเพลินไปกับความน่าเชื่อถือที่ครอบคลุมการใช้งานทางธุรกิจที่มีความสำคัญ การกู้คืนข้อมูลทันทีในกรณีฉุกเฉิน ประสิทธิภาพชั้นนำในอุตสาหกรรม ความสามารถในการมองเห็นได้และการจัดการที่เหนือชั้น รวมถึงการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร