24th July Thai

โซลูชัน Sangfor XDDR (eXtended Detection, Defense & Response) เป็นรูปแบบการทำงานที่เหนือการ XDR แบบทั่วไปโดยการใช้โซลูชันระบบรักษาความปลอดภัยแบบบูรณาการจากหลากหลายระบบ เพื่อสามารถช่วยให้เห็นภาพ การตอบในการแก้ไขปัญหาได้แบบองค์รวมต่อภัยคุกคามไซเบอร์ต่างๆ เช่น Malware, Advanced Persistent Threat หรือ Data Breach ภายในระบบเครือข่ายขององค์กร ด้วยความง่ายในการบริหารจัดการ การใช้งาน และการดูแลรักษาระบบ

หลังจากการเปิดตัวโซลูชัน XDDR ของทาง Sangfor ในประเทศไทย ทางเราได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยมจากกลุ่มผู้ใช้งานของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการตรวจจับ Ransomware ในช่วงสถาณการณ์ COVID-19 ซึ่งทาง Sangfor ประเทศได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบโซลูชัน XDDR เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยไซเบอร์ให้กับองค์กรต่างๆอย่างทั่วถึง

เมื่อไม่นานมานี้ ทาง Sangfor ได้มีการปลอยอัพเดตซอฟต์แวร์ชุดใหม่ สำหรับผลิตภัณฑ์ทางด้าน Security ซึ่งรวมไปถึง การทำงาน ฟีเจอร์ และฟังชันใหม่ๆ ทั้งในส่วนของ IAG, NGAF และ Cyber Command และในงานสัมมนาครั้งนี้ ทางเราจะช่วยอธิบายให้เข้าใจถึงโซลูชัน XDDR ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หลังจากมีการทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ชุดใหม่ จากทาง Sangfor

ผู้บรรยาย: Jason Ma, CISSP

Jason ร่วมงานกับ Sangfor ในตำแหน่ง Security Solution Consultant ด้วยประสบการณ์มากกว่า 3 ปี ด้านการทำงานในส่วนของผลิตภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ และประสบการณ์ทางด้าน Presales, Consulting และ Solution Architect รวมไปถึงได้รับการรับรองจาก CISSP ซึ่งบ่งบอกถึง ความสามารถและความเชี่ยวชาญทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์กร และสามารถเลือกโซลูชันที่ตอบโจทย์กับสิ่งที่องค์กรต่างๆ ต้องการได้เป็นอย่างดี

Jason_ma