thai webinar

เราจะรับมือและป้องกันระบบสารสนเทศให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโจมตีจาก Ransomware ได้อย่างไร เราเชื่อว่าคำถามนี้คงวนเวียนอยู่ในความคิดของทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีทุกองค์กร ความพยายามในการหาคำตอบและวิธีการหรือโซลูชั่นสำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศเพื่อให้รอดพ้นจากภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์โดยเฉพาะการโจมตีจาก Ransomware ซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงและสร้างความเสียหายให้กับหน่วยงานหรือองค์กรภายในประเทศไทยเป็นอย่างมาก 

แต่ไม่ว่าเราจะพยายามหาวิธีการหรือโซลูชั่นที่ดีเพียงใดสำหรับใช้ในการป้องกันภัยคุกคามดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้งาน Next Generation Firewall, Endpoint Protection Platform (EPP), Endpoint Detection and Response (EDR) รวมไปถึง Backup and Recovery Solution แต่ในท้ายที่สุดแล้วหลายๆองค์กรก็ยังคงตกเป็นเหยื่อของการโจมตีจาก Ransomware อยู่เป็นประจำจากข่าวสารที่เราเคยเห็นหรือได้ยินจากสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆภายในประเทศ และ ณ ขณะที่ทุกท่านได้อ่านบทความมาถึงตรงนี้ เราเชื่อว่ายังมีอีกหลายองค์กรในประเทศไทยกำลังเผชิญกับฝันร้ายจากเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่เช่นเดียวกัน เพียงแต่ตอนนี้มันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นกับองค์กรของท่านเท่านั้นเอง 

ธีการหรือโซลูชั่นที่ดีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการป้องกัน หากเราไม่รู้ว่าแฮกเกอร์กำลังคิดหรือกำลังทำอะไรอยู่ รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง เป็นข้อคิดเชิงปรัชญาจาก“ซุนวู”นักปราชญ์คนสำคัญของจีนในช่วงประมาณ 600 ปีก่อนคริสตกาล ผู้เขียนตำราพิชัยสงครามซุนจื่และปรัชญาดังกล่าวยังคงสามารถนำเอามาใช้ได้จนถึงยุคสมัยปัจจุบัน 

บริษัท โคิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทซังฟอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) มีความยินดีที่จะตีแผ่เปิดเผย นำเสนอแนวคิดและวิธีการโจมตีจาก Ransomware ที่แฮกเกอร์นิยมใช้ผ่าน Model ที่เรียกว่า 7 Steps Cyber Chain Attack พร้อมกับนำเสนอโซลูชั่น Sangfor Security Infrastructure with XDDR ที่ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันและเหมาะสมกับการป้องกันภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์รวมถึง Ransomware ได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมการตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ได้ครบทุกมิติทั้งในส่วนของ System Infrastructure และ Network Infrastructure ด้วยความสามารถของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้ 

  1. Sangfor Endpoint Secure ตรวจจับและป้องกันมัลแวร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขององค์กร มีความสามารถของโซลูชั่น Endpoint Protection Platform (EPP) และ Endpoint Detection and Response (EDR) อยู่ภายในตัว มีการนําระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้เพื่อเพิ่มความเร็วและความแม่นยําในการตรวจจับและป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ล่าสุดได้รับการพิจารณาจากหน่วยงาน AV-TEST ประจำปี 2564 ให้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่สามารถป้องกันภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์สูงสุดรวมถึงส่งผลกระทบต่อการใช้งานทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์น้อยที่สุดอีกด้วย 
  2. Sangfor Next Generation Application Firewall ควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานและป้องกันภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์จากทั้งภายนอก (Outsider Threat) ที่จะเข้ามาโจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขององค์กรผ่านระบบเครือข่าย มีการนําระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้เพื่อเพิ่มความเร็วและความแม่นยําในการตรวจจับและป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ล่าสุดได้รับการพิจารณาให้อยู่ในระดับ AAA ในการจัดอันดับผลิตภัณฑ์ Enterprise Firewall จากหน่วยงาน Cyber Ratings ประจำปี 2564 โดยมีผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมทดสอบทั้งหมด 11 ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ Next Generation Application Firewall ได้คะแนนสูงสุดที่ 99.7% ซึ่งเหนือกว่าผลิตภัณฑ์ชั้นนำเจ้าอื่นๆอีก 10 รายทั่วโลก
  3. Sangfor Cyber Command (Network Detection & Response) ทำการวิเคราะห์และตรวจับภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์และ Ransomware ที่เกิดขึ้นภายในระบบเครือข่ายขององค์กร (Continuous Threat Detectionรวมถึงมีการนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วและความแม่นยำ ทำให้สามารถตีกรอบและตอบสนองต่อการแก้ปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น (Response) 
  4. Sangfor Hyper Converged Infrastructure (HCI) นำมาใช้ทดแทนระบบ Traditional Infrastructure เพื่อช่วยลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดจากจำนวนเครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) โดดเด่นด้วยความสามารถที่ใช้ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจาก Ransomware ด้วยความสามารถของ Distributed Firewall และความสามารถใน Backup and Recovery ที่ช่วยปิดช่องว่างหรือความเสี่ยงจากการ Backup ข้อมูลเก็บไว้บนระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Linux ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เราขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในวันพุธที่ 7 กรฏาคม พ.. 2564 เวลา 14:00 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของแฮกเกอร์และประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งานโซลูชั่น Sangfor Security Infrastructure with XDDR จากงานสัมนาออนไลน์ในครั้งนี้ 

Speaker : ไกรพล กุลศิริวุฒิชัย 

ปรึกษาทางด้านโซลูชั่นและผลิตภัณฑ์  

บริษัทซังฟอร์ เทคโนโลยี ประจำประเทศไทย  

ผู้เชี่ยวชาญ และให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ประสบการณ์เกือบ 10 ปี ในสายงาน 

ธุรกิจธนาคารและประกันภัย พร้อมนำความสามารถและประสบการณ์ มาช่วยส่งต่อความรู้แก่เพื่อน ๆ ร่วมวงการไอที 

Phol