pdpa
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act) หรือที่เรามักได้ยินในชื่อ PDPA ที่ใกล้ประกาศบังคับใช้นั้น กลับเป็นเรื่องท้าทายสำหรับแผนกไอทีของหลาย ๆ องค์กร ยังไม่ทราบแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างไร
 
ในการสัมมนาผ่านเว็บครั้งนี้ซังฟอร์เทคโนโลยีจะแนะนำแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับแผนกไอที ระหว่างรอกฎหมายลูก ด้วยขั้นตอนง่ายๆ จาก NIST Cyber Security Framework ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีแล้ว และยังเป็นส่วนหนึ่งของ Preliminary Draft NIST Privacy Framework ที่จะเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะในอนาคตอีกด้วย โดยองค์กรต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลจากการสัมนนาออนไลน์ในครั้งนี้ ไปปรับใช้และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดได้อย่างง่ายดาย
 
อีกทั้งซังฟอร์เทคโนโลยีได้จัดเตรียม Checklist สำหรับ PDPA ให้กับผู้ร่วมสัมมนา โดยรายการตรวจสอบนี้ สามารถเป็นแนวทางแนะนำให้องค์กรและทีมไอที สามารถเรียนรู้วิธีเริ่มต้นโครงการ PDPA ปฏิบัติตาม PDPA ได้อย่างง่ายดาย

ผู้บรรยาย: พงษ์พิสิฐ์ เหล่าสุวรรณวัฒน์

ปัจจุบันรับหน้าที่ในตำแหน่ง Security Solutions Architect and Products Manager ให้กับบริษัท Sangfor Technologies ประจำประเทศไทย
ด้วยประสบการณ์ด้าน IT ที่หลากหลายทั้งด้าน Network, Security, System และ Cloud และมี Certificates ด้าน Cyber Security ต่างๆเช่น Cisco, Palo Alto Network, Check Point, ISACA CISM และ  (ISC)² CISSP® มีความยินดีที่จะมาช่วยให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์ ให้แก่ลูกค้าทุกท่านในประเทศไทย
Pond