ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้า

NGAF ของ Sangfor: กำจัดมัลแวร์ 99% แบบรอบทิศทาง NGAF ของ Sangfor เป็น NGFW (Next-Generation Firewall) ที่เปิดใช้งานโดยระบบ AI ตัวแรกของโลก ซึ่งมีการบูรณาการเข้ากับ WAF (Web Application Firewall) และ Endpoint Secure (Next-Generation Endpoint Security) ซึ่งทำการป้องกันภัยคุกคามทั้งหมดแบบรอบด้านและขับเคลื่อนด้วยการตรวจจับและป้องกันมัลแวร์ของ Neural-X และ Engine Zero.

NGAF ของ Sangfor เป็นโซลูชันการรักษาความปลอดภัยแบบผสมผสานที่ใช้งานง่าย ซึ่งออกแบบมาเพื่อคุ้มกันองค์กรจากภัยคุกคามภายใน ภัยคุกคามภายนอก ภัยคุกคามที่มีอยู่ และภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ฐานข้อมูล NGAF ยังได้มีการอัปเดตแบบเชิงรุกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เครือข่ายของคุณปลอดภัยจากการโจมตีแบบใหม่ที่ยังไม่รู้จัก และการโจมตีตามช่องโหว่ของระบบ

 

ทำไมต้อง NGAF ของ Sangfor

NGFW ของ Sangfor ถือเป็นอันดับหนึ่งในการป้องกันความปลอดภัยให้กับระบบไอที “อุปกรณ์ NGFW ของ Sangfor ที่มีความยอดเยี่ยม และการช่วยเหลือเวนเดอร์ของเรานั้นมีความโดดเด่น โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของ Covid-19 ที่ผู้ใช้งานต้องทำงานที่บ้านผ่านการเชื่อมต่อ SSL VPN ในตัวและได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่ด้วย Neural-X & Engine Zero”

ที่มา: Gartner Peer Insights Reviews

Models AF-1000-B1080* AF-1000-B1120* M4500 M5100 M5150 M5200 M5250 M5300 M5400
Profile Desktop 1U Desktop 1U 1U 1U 1U 1U 1U
Firewall Throughput (1) 1.05 Gbps 1.75 Gbps 2 Gbps 2.8 Gbps 3.5 Gbps 4.9 Gbps 5.5 Gbps 12 Gbps 20 Gbps
IPS + WAF Throughput N/A 700 Mbps 1.2 Gbps 1.4 Gbps 1.4 Gbps 2.1 Gbps 2.1 Gbps 3.85 Gbps 5.6 Gbps
Threat Protection Throughput (3) 600 Mbps 800 Mbps 1 Gbps 1.8 Gbps 1.8 Gbps 2.1 Gbps 2.1 Gbps 4.2 Gbps 5.6 Gbps
NGFW Throughput (2) 800 Mbps 1 Gbps 1.4 Gbps 2.5 Gbps 2.5 Gbps 2.8 Gbps 2.8 Gbps 5 Gbps 8.4 Gbps
IPsec VPN Throughput 100 Mbps 100 Mbps 250 Mbps 250 Mbps 250 Mbps 375 Mbps 375 Mbps 1 Gbps 1.25 Gbps
Max IPsec VPN Tunnels 100 100 300 300 300 500 500 1000 1500
Concurrent Connections (TCP) 800,000 800,000 250,000 750,000 1,000,000 1,200,000 1,800,000 2,000,000 2,500,000
New Connections (TCP) 15,000 18,000 10,000 20,000 25,000 30,000 50,000 80,000 110,000
Power and Hardware Specifications
Support Dual Power Supplies N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Power [Watt] Max 60W 40W 60W 60W 40W 40W 40W 60W 150W
Model Datasheets
Click to Download N/A N/A Download icon Download icon Download icon Download icon Download icon Download icon Download icon
1. 1518 Bytes UDP Packets. 2. NGFW is measured with Firewall, Bandwidth Management, IPS, Application Control. 3. Threat prevention is measured with Firewall, Bandwidth Management IPS, Application Control, Anti Virus.
Models M5500 M5600 M5800 M5900 M6000 AF-2000-B3100* AF-2000-B3200* AF-2000-B3300*
Profile 2U 2U 2U 2U 2U 2U 2U 2U
Firewall Throughput (1) 25 Gbps 50 Gbps 67 Gpbs 105 Gbps 140 Gbps 140 Gbps 180 Gbps 240 Gbps
IPS + WAF Throughput 8.4 Gbps 14 Gbps 21 Gbps 42 Gbps 56 Gbps 63 Gbps 84 Gbps 126 Gbps
Threat Protection Throughput (3) 9.1 Gbps 18 Gbps 26.5 Gbps 50.4 Gbps 67.2 Gbps 79.4 Gbps 91.2 Gbps 105 Gbps
NGFW Throughput (2) 12.6 Gbps 23 Gbps 31 Gbps 56 Gbps 84 Gbps 90 Gbps 120 Gbps 140 Gbps
IPsec VPN Throughput 2 Gbps 3 Gbps 3.75 Gbps 5 Gbps 5 Gbps 7 Gbps 10 Gbps 15 Gbps
Max IPsec VPN Tunnels 3,000 4,000 5,000 10,000 10,000 15,000 20,000 30,000
Concurrent Connections (TCP) 3,000,000 4,000,000 8,000,000 12,000,000 16,000,000 20,000,000 32,000,000 35,000,000
New Connections (TCP) 220,000 300,000 330,000 450,000 600,000 650,000 800,000 900,000
Power and Hardware Specifications
Support Dual Power Supplies Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Power [Watt] Max 150W 150W 150W 500W 500W 860W 860W 860W
Model Datasheets
Click to Download Download icon Download icon Download icon Download icon Download icon N/A N/A N/A
1. 1518 Bytes UDP Packets. 2. NGFW is measured with Firewall, Bandwidth Management, IPS, Application Control. 3. Threat prevention is measured with Firewall, Bandwidth Management IPS, Application Control, Anti Virus.