Slide 1
Sangfor ปลายทางที่ปลอดภัย

ระบุถึงรูปแบบของภัยคุกคาม รับมือได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

Sangfor Endpoint Secure

อนาคตด้านความปลอดภัยของ คอมพิวเตอร์ Sangfor Endpoint Secure เป็นอีกหนึ่งตัวช่วย ที่จะมาปกป้องระบบของท่านจากมัลแวร์และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์แบบ APT ซึ่งต่างไปจากโซลูชัน Next-Generation Anti-Virus (NGAF) หรือ Endpoint Detection & Response (EDR) Endpoint Secure เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันเพื่อความปลอดภัยที่บูรณาการเข้ากับ NGAF, IAM และ CyberCommand ของ Sangfor ซึ่งจะทำการต่อสู้กับมัลแวร์และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลผ่าน APT แบบองค์รวมให้กับเครือข่ายทั้งหมดขององค์กร ผ่านการจัดการ การดำเนินงาน และการบำรุงรักษาที่ง่ายและไม่ซับซ้อน โซลูชันนี้สามารถปรับใช้ได้ตามความต้องการขององค์กร เพื่อการจัดการในองค์กร การจัดการระบบคลาวด์ หรือโซลูชันแบบไฮบริด

ฟีเจอร์และสมรรถนะการทำงาน

 

 

การตอบสนองได้แบบหลากหลายมิติ

endpointsecure

การตอบสนองได้แบบหลากหลายมิติ

•การสแกนช่องโหว่ตามกำหนดการหรือตามความต้องการและการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย
•ผลการสแกนช่องโหว่แนะนำข้อมูลแพตช์ รวมถึงความสัมพันธ์ของภัยคุกคามระดับโลก
• การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดจะเปรียบเทียบการกำหนดค่าความปลอดภัยปลายทางกับนโยบายขององค์กร
• การติดตามทรัพย์สินขององค์กร

•มัลแวร์แซนด์บ็อกซ์ใน Endpoint Secure Manager สำหรับการวิเคราะห์แบบไดนามิก
• ความสามารถของ Honeypot ของ Endpoint Secure Protect Agent Ransomware

endpointsecure2

การวิเคราะห์และการตรวจจับมัลแวร์ระดับโลก

Endpoint Secure ไม่เพียงแต่ระบุและบล็อกมัลแวร์และ APT เท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นที่การตอบสนอง พร้อมที่จะควบคุมและบรรเทาการละเมิดนั้นเมื่อเกิดขึ้น

endpointsecure3