securityservicesfeaturedpage

Sangfor Security Services (บริการรักษาความปลอดภัย Sangfor)

บริการรักษาความปลอดภัย Sangfor บริการรักษาความปลอดภัย Sangfor​เป็นกระบวนการที่เป็นระเบียบหรือขั้นตอนของวิธีการที่องค์กรใช้ในการตอบสนองและจัดการกับการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าความเสียหายจะลดลงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบบริการความปลอดภัยสำหรับองค์กรเพื่อจัดการกับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยและกู้คืนหลังจากการโจมตีของมัลแวร์ประเภทต่างๆ TIARA – การระบุภัยคุกคาม การวิเคราะห์ และการจัดการความเสี่ยง TIARA เป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งรวมถึง Sangfor HW และ SW ที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับความเข้าใจในวงกว้างอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับท่าทีคุกคามในปัจจุบัน TIARA Assessment: บริการประเมินความปลอดภัยเบื้องต้นที่มีน้ำหนักเบา ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าระบุสถานะภัยคุกคามปัจจุบันของเครือข่ายทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย คำแนะนำของ TIARA:

Read More »
tiarafeaturedpage

Threat Identification Analysis and Risk Assessment

TIARA & MDR คืออะไร? TIARA การประเมิน TIARA: บริการประเมินทิศทางการรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถกำหนดทิศทางการคุกคามปัจจุบันของเครือข่ายทั้งหมดในช่วงเวลาสั้น ๆ ได้ คำแนะนำของ TIARA: แผนการปรับปรุงและการช่วยเหลือในการแก้ไขเพื่อยกระดับความปลอดภัยโดยรวมขึ้นไปอีกขั้น TIARA เป็นบริการแบบครบวงจรซึ่งรวมถึง Sangfor HW และ SW ที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ลูกค้าในวงกว้างมีความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางของการคุกคามในปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว MDR MDR เป็นบริการต่อเนื่องที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำการวิเคราะห์ภัยคุกคามที่มีความครอบคลุม และระบุถึงสินทรัพย์ด้านไอที บริการ

Read More »
securityassessmentfeaturedpage

Security-Assessment

ข้อมูลเบื้องต้น การทำความเข้าใจทิศทางการรักษาความปลอดภัยในปัจจุบัน ทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความปลอดภัยของระบบข้อมูลองค์กร ด้วยการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลนี้ กำหนดสิ่งที่ต้องการการป้องกันความปลอดภัยในองค์กร และจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องได้รับการป้องกันด้วยการระบุถึงสินทรัพย์ข้อมูล ตรวจสอบภัยคุกคามด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่ระบบข้อมูลขององค์กรต้องเผชิญ ด้วยการดูภัยคุกคามตามการระบุภัยคุกคาม ทำความรู้จักกับสถิติและการกระจายตัวของช่องโหว่ในระบบข้อมูลปัจจุบัน ด้วยการการระบุช่องโหว่ อธิบายระบบรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันและมาตรการควบคุมความปลอดภัยที่ขาดหายไปได้อย่างชัดเจน ด้วยการระบุและยืนยันถึงมาตรการควบคุมความปลอดภัยที่มีอยู่ ช่วยในการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร หลังจากที่การประเมินและการระบุถึงความเสี่ยงเสร็จสิ้นลงแล้ว จะมีการระบุองค์ประกอบความเสี่ยงที่สำคัญ จากคำอธิบายดังกล่าว ปริมาณและการนำเสนอความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล ผู้จัดการระบบข้อมูลขององค์กรที่เกี่ยวข้องจะได้รับความรู้ เพื่อให้ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูล ยกระดับการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล พัฒนาโปรแกรมควบคุมความเสี่ยง และกำจัดอันตรายด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น จากมุมมองด้านกลยุทธ์และบริการขององค์กร   การปฏิบัติตามข้อกำหนด

Read More »
platformxfeaturedpage

Platform-X

Sangfor Platform-X เครือข่ายขององค์กรมีการใช้งานแอปพลิเคชันและให้บริการที่มีความสำคัญจำนวนมาก ซึ่งจำเป็นต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยหลายตัว เพื่อปกป้องเครือข่าย แอปพลิเคชัน และป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ ด้วยเหตุนี้การตั้งค่านโยบายความปลอดภัยและการวิเคราะห์บันทึกการรักษาความปลอดภัยจึงมีความซับซ้อนมากกว่าเดิม และจำเป็นต้องใช้ระบบตรวจจับภัยคุกคามแบบอัจฉริยะ เพื่อทำการค้นหาและป้องกันภัยคุกคามแบบขั้นสูง ความท้าทายในปัจจุบัน ด้านความปลอดภัยที่สามารถวิเคราะห์บันทึกความปลอดภัยที่มีข้อมูลจำนวนมาก หรืออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยหลายรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีการวิเคราะห์ที่สัมพันธ์กัน ภัยคุกคามขั้นสูงที่ตรวจสอบไม่พบถือเป็นความเสี่ยงต่อการใช้งานทางธุรกิจหลักและชื่อเสียงขององค์กรอย่างยิ่ง สำนักงานสาขาขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไม่มีวิศวกรไอทีอยู่ประจำจะไม่สามารถจัดการการดำเนินงานที่มีความซับซ้อนได้ Platform-X ของ Sangfor คืออะไร? Platform-X ของ Sangfor คือแพลตฟอร์มการจัดการความปลอดภัยบนคลาวด์ที่ติดตั้งไว้เพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยของ Sangfor

Read More »
incidentresponseservicefeaturedpage

Incident Response Service (บริการตอบสนองต่อภัยคุกคามไซเบอร์)

การตอบสนองต่อเหตุการณ์ของ Sangfor คืออะไร? Sangfor ดำเนินการบนสมมติฐานที่ว่า “ระวังไว้ดีกว่าแก้” แต่ Sangfor ยังเชื่อว่าบทเรียนที่ได้รับนั้นถือเป็นการช่วยเพิ่มความตระหนักในความปลอดภัยทางไซเบอร์ในกลุ่มพนักงาน รวมถึงผู้บริหารได้เป็นอย่างมาก การปกป้ององค์กรจากการโจมตีไม่ใช่หน้าที่ของทีมรักษาความปลอดภัยฝ่ายไอทีเท่านั้น แต่ยังเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร “มนุษย์ทุกคนล้วนทำผิดพลาดได้ แต่คนฉลาดเท่านั้นที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดของตน” – วินสตัน เชอร์ชิล อดีตนายกรัฐมนตรี ประเทศสหราชอาณาจักร Sangfor นำเสนอโซลูชันที่ให้บริการในการตอบสนองต่อเหตุการณ์แบบปิดให้กับองค์กร โดยแยกเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยออกเป็นสามระยะหลัก ๆ: ระยะที่สำคัญ ระยะเวลาก่อนเกิดภัยคุกคามไซเบอร์

Read More »