Slide 1
บริการการประเมินและการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยของ Sangfor

ข้อมูลเบื้องต้น

Understanding Current Security Posture

การทำความเข้าใจทิศทางการรักษาความปลอดภัยในปัจจุบัน

  • ทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความปลอดภัยของระบบข้อมูลองค์กร ด้วยการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลนี้
  • กำหนดสิ่งที่ต้องการการป้องกันความปลอดภัยในองค์กร และจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องได้รับการป้องกันด้วยการระบุถึงสินทรัพย์ข้อมูล
  • ตรวจสอบภัยคุกคามด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่ระบบข้อมูลขององค์กรต้องเผชิญ ด้วยการดูภัยคุกคามตามการระบุภัยคุกคาม
  • ทำความรู้จักกับสถิติและการกระจายตัวของช่องโหว่ในระบบข้อมูลปัจจุบัน ด้วยการการระบุช่องโหว่
  • อธิบายระบบรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันและมาตรการควบคุมความปลอดภัยที่ขาดหายไปได้อย่างชัดเจน ด้วยการระบุและยืนยันถึงมาตรการควบคุมความปลอดภัยที่มีอยู่

 

 

Assisting in Making Management Decisions

ช่วยในการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร

หลังจากที่การประเมินและการระบุถึงความเสี่ยงเสร็จสิ้นลงแล้ว จะมีการระบุองค์ประกอบความเสี่ยงที่สำคัญ จากคำอธิบายดังกล่าว ปริมาณและการนำเสนอความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล ผู้จัดการระบบข้อมูลขององค์กรที่เกี่ยวข้องจะได้รับความรู้ เพื่อให้ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูล ยกระดับการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล พัฒนาโปรแกรมควบคุมความเสี่ยง และกำจัดอันตรายด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น จากมุมมองด้านกลยุทธ์และบริการขององค์กร

 

การปฏิบัติตามข้อกำหนด

เราจะให้บริการประเมินความปลอดภัยอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานที่มีความสำคัญทั้งหมด ระบุถึงช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า จัดการปัญหาด้านความปลอดภัยอย่างทันท่วงที ป้องกันการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยจากหน่วยงานกำกับดูแล และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้โดยหน่วยงานกำกับดูแล

 

รูปแบบการให้บริการ

Vulnerability Assessment

การประเมินความเสี่ยง

บริการประเมินช่องโหว่ด้านความปลอดภัย ให้การตรวจหาช่องโหว่ในระบบ อุปกรณ์และแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติ ตรวจจับ สแกน และลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรหรือองค์กรต่าง ๆ บริการนี้ยังตรวจสอบการกำหนดค่าระบบ โครงสร้างระบบ และฟีเจอร์ของอุปกรณ์เฉพาะ และดำเนินการประเมินความปลอดภัยและตรวจหาช่องโหว่

 

Penetration Test

การทดสอบการเจาะข้อมูล

การทดสอบการเจาะข้อมูลจะจำลองเทคนิคการโจมตีและเทคนิคการตรวจจับช่องโหว่ที่แฮกเกอร์อาจใช้อย่างเต็มที่ จึงเป็นการตรวจสอบสถานะความปลอดภัยของระบบเป้าหมายอย่างละเอียด เพื่อค้นหาส่วนที่เปราะบางที่สุดของระบบ ด้วยวิธีนี้ผู้ดูแลระบบจะทราบถึงปัญหาในการบริการและเครือข่ายของตน

Baseline Configuration Review

การตรวจสอบการกำหนดค่าพื้นฐาน

บริการตรวจสอบการกำหนดค่าพื้นฐานเป็นแนวทางการประเมินที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการประเมินความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นไปที่แง่มุมที่เครื่องมือสแกนช่องโหว่ไม่สามารถระบุได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จุดอ่อนของนโยบายความปลอดภัยของอุปกรณ์เครือข่าย และการกำหนดค่าความปลอดภัยที่ไม่เหมาะสมของโฮสต์บางแห่ง

Risk Assessment

การประเมินความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง คือกระบวนการในการระบุ ควบคุม ลด หรือขจัดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ ตามการจำแนกประเภทความสำคัญของความเสี่ยงผ่านการประเมินความเสี่ยงนั้น เราสามารถกำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่มีความเหมาะสมและใช้วัตถุประสงค์ในการควบคุมความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมที่เหมาะสมได้ ซึ่งจะเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยง หรือการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

Network Monitoring, Threat Analysis and Detection Service

บริการตรวจสอบเครือข่ายการวิเคราะห์และตรวจจับภัยคุกคาม

ด้วยการรวมโซลูชันตรวจจับภัยคุกคามจากภายนอกแบบอัจฉริยะและข้อมูลการรับส่งข้อมูลภายในแบบเรียลไทม์เข้าด้วยกันกับการใช้อัลกอริทึม เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมและการเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อตรวจจับภัยคุกคามขั้นสูงทุกประเภทที่แฝงตัวอยู่ในเครือข่าย การติดตามทรัพย์สินอัตโนมัติและการประเมินช่องโหว่อัตโนมัติจะช่วยในการระบุภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่ เช่น การใช้งานและการสื่อสารที่ไม่ปลอดภัยหรือมีการหลอกลวง

ข้อได้เปรียบ

Sangfor Mission, Vision & Concepts

ภารกิจ วิสัยทัศน์ และแนวคิดของ Sangfor

การบริการด้านความปลอดภัยของ Sangfor ยึดมั่นในปรัชญา “บริการเต็มรูปแบบ นวัตกรรมที่ต่อเนื่อง และความสามารถระดับมืออาชีพ” เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของลูกค้าจะมีความปลอดภัย ด้วยบริการระดับพรีเมียมและการช่วยเหลือลูกค้าอย่างเต็มที่ในทุกสาขาอาชีพ เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าในการบริการของเรา

ทีมบริการรักษาความปลอดภัยของ Sangfor

ในด้านการวิจัยและพัฒนานั้น การบริการด้านการรักษาความปลอดภัยของ Sangfor มีทีมงานวิจัยและพัฒนาที่ทำงานอย่างเต็มที่ ลงทุนในทรัพยากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาจำนวนมากเพื่อพัฒนาเครื่องมือและแพลตฟอร์มการบริการ และพัฒนาแนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องทำให้เราเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีในการให้บริการรักษาความปลอดภัย เมื่อต้องส่งมอบบริการ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างทีมผู้เชี่ยวชาญด้านบริการรักษาความปลอดภัยชั้นหนึ่ง เรากำหนดขั้นตอนการส่งมอบบริการที่เป็นมาตรฐานแบบชั้นนำของโลก เพื่อให้แน่ใจว่าการให้บริการด้านความปลอดภัยของเรานั้นยอดเยี่ยมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล