manufacturingindustryfeaturedpage

Manufacturing Industry (อุตสาหกรรมการผลิต)

SDDC คือรากฐานที่สำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตยุคดิจิทัล โซลูชันที่คล่องตัวและเรียบง่ายเพื่อการเรียกใช้งานและการปกป้องแอปพลิเคชันในระดับองค์กรทั้งหมด อุตสาหกรรมยุค 4.0 ของ Sangfor มีความสอดคล้องกับแนวโน้มทางธุรกิจและความท้าทายต่าง ๆ โดยเปลี่ยนการผลิตแบบเดิมให้เป็น “โรงงานอัจฉริยะ” ด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติ การจำลอง การผสานรวม และการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการประมวลผลแบบคลาวด์ที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม ขณะนี้เราได้เห็นการปรับแต่งผลิตภัณฑ์และการปรับเปลี่ยนที่เป็นแบบเฉพาะตัวมากขึ้น ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้นและการดำเนินการและการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่เราต้องเผชิญ แนวโน้มใหม่เหล่านี้นำเสนอความท้าทายที่แท้จริงในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของไอทีบางส่วน เนื่องจากผู้ดูแลระบบต้องพยายามที่จะรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ ความยืดหยุ่นของทรัพยากร ความปลอดภัยของสินทรัพย์ รวมถึงการจัดการ และการดำเนินงานที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

Read More »
educationfeaturedpage

Education (การศึกษา)

ภาพรวมอุตสาหกรรม ตอนนี้ระบบไอทีต้องใช้เทคโนโลยีและสมรรถนะที่มีความก้าวหน้าและยืดหยุ่นเพื่อสนับสนุนระบบการศึกษาที่กำลังพัฒนา การเรียนรู้มีการพัฒนาและเชื่อมโยงระหว่างประเทศมากขึ้น ทำให้นักเรียนและครูจำเป็นต้องเข้าถึงสื่อและข้อมูลได้อย่างทั่วถึงทุกที่ทุกเวลา การจัดหาองค์ประกอบที่มีความเป็นสากลเหล่านี้ให้กับนักเรียนจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพทางเทคนิคที่เหนือชั้น และการประมวลผลข้อมูลแบบไร้โครงสร้างด้วยต้นทุนที่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงที่มากมายเหล่านี้ทำให้เห็นได้ชัดว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ซึ่งถูกกำหนดให้มีเปลี่ยนแปลงและเติบโตอยู่เสมอ ความจำเป็นในการรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจด้วยความสามารถในการปรับสมรรถนะได้ทันที และศักยภาพในการเติบโตที่ไม่มีที่สิ้นสุดล้วนเป็นสิ่งสำคัญเพื่ออนาคตของการศึกษา ความแตกต่างของสถาปัตยกรรมโซลูชันด้านการศึกษา Smart Education ของ Sangfor เข้าถึงได้ผ่าน NGFW, AD, WOC, VPN และอื่น ๆ ในตัว รับประกันความปลอดภัยของส่วนปลายทางและข้อมูลด้วย VDI

Read More »
solutionsforfinanceandbankingfeaturedpage

Solutions for Finance and Banking (โซลูชั่นสำหรับการเงินและการธนาคาร)

ภาพรวมอุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมการเงินปัจจุบัน Sangfor มีลูกค้ามากกว่า 700 ราย ซึ่งรวมถึงธนาคาร 207 แห่ง สำนักงานประกันภัย 320 แห่ง บริษัทหลักทรัพย์และกองทุน 122 แห่ง Sangfor กลายเป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้านความปลอดภัยและการเพิ่มประสิทธิภาพหลักในอุตสาหกรรมการเงิน โซลูชันของ Sangfor โซลูชันการจัดการความเสี่ยงทางอินเทอร์เน็ต ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ IAM ของ Sangfor ในเกตเวย์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของสำนักงานใหญ่และสาขาตามลำดับ

Read More »
sangforsolutionsforgovernmentfeaturedpage

Sangfor Solutions for Government (โซลูชันของ Sangfor สำหรับหน่วยงานราชการ)

ภาพรวมอุตสาหกรรมและโซลูชันของ Sangfor ภาพรวมอุตสาหกรรม โซลูชันของ Sangfor ครอบคลุมการจัดการเครือข่ายความปลอดภัยและการเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถช่วยให้หน่วยงานราชการปรับปรุงความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินงาน ปัจจุบันโซลูชันของ Sangfor ได้รับการรับรองอย่างกว้างขวางโดยหน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิ่น กระทรวง หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานราชการ ฯลฯ ในเอเชีย โซลูชันของ Sangfor อินทราเน็ตราชการเป็นตัวดำเนินธุรกิจที่สำคัญของทางหน่วยงานราชการ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ WANO ของ Sangfor โซลูชันนี้จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่งผ่านอินทราเน็ตราชการ

Read More »
ispfeaturedpage

ISP (โซลูชันของ Sangfor สำหรับ ISP)

ภาพรวมอุตสาหกรรม   ผลิตภัณฑ์ Sangfor เหมาะสมกับการใช้ร่วมกับ ISP เป็นอย่างยิ่ง นอกเหนือจากการแก้ปัญหาความปลอดภัยของเครือข่าย การจัดการ การเพิ่มประสิทธิภาพ และปัญหาอื่น ๆ ที่ ISP มักพบแล้ว โซลูชัน Sangfor ยังสามารถใช้ร่วมกับธุรกิจที่มีอยู่ของ ISP เพื่อสร้างโซลูชันร่วมใหม่ ๆ เพื่อใช้ในตลาด ด้วยเหตุนี้ Sangfor จึงได้เป็นพันธมิตรของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหลายราย

Read More »
healthcarefeaturedpage

Healthcare (การดูแลสุขภาพ)

โซลูชัน HCI ของ Sangfor เพื่อการดูแลสุขภาพ ดิจิทัลคือสิ่งใหม่ “ในตอนนี้” แม้จะมีความท้าทายมากมาย แต่การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกดิจิทัลของภาคส่วนการดูแลสุขภาพก็ชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ซึ่งเราคาดว่าจะดำเนินต่อไปในปี 2021 และหลังจากนั้น ด้วยการดึงการค้นหาแบบดิจิทัล ระบบการดูแลสุขภาพจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในการจัดการข้อมูล จากการจัดเก็บชุดข้อมูลไปสู่การดึงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถสร้างรายได้และสนับสนุนโอกาสต่าง ๆ รวมถึงการจัดการด้านสุขภาพของประชากรและการดูแลตามค่านิยม ท่ามกลางการเติบโต ความท้าทายในโลกดิจิทัลคือการทำให้การดูแลสุขภาพเป็นดิจิทัล ซึ่งจะเกิดจากแพลตฟอร์มเดิมที่มีความล้าสมัย มีต้นทุนและความซับซ้อนของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และมีความต้องการและสถานการณ์ทางธุรกิจที่พัฒนาอย่างไม่หยุดพัก นอกจากนี้ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์จะยังคงเป็นประเด็นที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง จุดด้อยด้านในแง่ของการดูแลสุขภาพ

Read More »