Slide 1
นโยบายความเป็นส่วนตัว

Sangfor นโยบายความเป็นส่วนตัว

Sangfor Technologies (HongKong) Limited และ บริษัท ในเครือ (รวมเรียกว่า“ เรา” และ“ ของเรา”) ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นอย่างยิ่ง การรวบรวม การใช้ การแบ่งปัน หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจเกิดขึ้นได้เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา ตามความยินยอมของท่าน ความสัมพันธ์ในสัญญา หรือด้วยเหตุผลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ SANGFOR (ต่อไปนี้เรียกว่า “นโยบายนี้”) แสดงถึงวิธีที่เรารวบรวม ใช้ จัดเก็บ ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนสิทธิ์อันชอบธรรมในการเข้าถึง อัปเดต ลบ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านต้องทำความเข้าใจนโยบายนี้อย่างถ่องแท้ก่อนที่จะนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับ SANGFOR นโยบายนี้ใช้กับเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และบริการของ SANGFOR ที่แสดงหรือมีลิงก์เชื่อมมาหน้านโยบายนี้

SANGFOR จะตรวจสอบให้แน่ชัดว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เรารวบรวมเกี่ยวกับท่านจะได้รับการจัดเก็บและประมวลผลตามระเบียบการปกป้องข้อมูลทั่วไปของยุโรป (GDPR) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2018 อย่างเคร่งครัด

ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการประเภทต่าง ๆ ของ SANGFOR นโยบายนี้อาจไม่ครอบคลุมสถานการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อาจมีการอธิบายถึงข้อมูลเฉพาะใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของผลิตภัณฑ์หรือบริการของ SANGFOR ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง หรืออาจเปิดเผยไว้ในประกาศใด ๆ ที่ให้ไว้ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล

 

1. การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ระบุได้ถึงหรือสามารถระบุตัวตนได้ (“เจ้าของข้อมูล”) บุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนได้คือ บุคคลที่สามารถระบุได้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการอ้างอิงถึงสิ่งที่ระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัว ข้อมูลสถานที่ สิ่งที่ระบุตัวตนได้ทางออนไลน์ หรือปัจจัยที่เฉพาะเจาะจงถึงร่างกาย สรีรวิทยา ลักษณะทางพันธุกรรม จิตใจ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสังคมของบุคคลธรรมดานั้นปัจจัยหนึ่ง หรือมากกว่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจถูกรวบรวมจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ บริการของเรา หรือเมื่อคุณโต้ตอบกับเรา เช่น การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา การลงทะเบียนบัญชีที่เกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเรา นอกจากนี้ ด้วยการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่มีความคล้ายคลึงกันแล้ว เว็บไซต์ของเรายังอาจจะทำการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทางอ้อม เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ SANGFOR เราอาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ (รวมถึงอุปกรณ์มือถือ) ข้อมูลที่เรารวบรวมโดยอัตโนมัติอาจรวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ ประเภทอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน ประเภทเบราว์เซอร์ ภาษาของเบราว์เซอร์ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และข้อมูลทางเทคนิคอื่น ๆ เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่อุปกรณ์ของคุณสื่อสารกับเว็บไซต์ SANGFOR รวมถึงการเข้าชมหน้าต่าง ๆ ลิงก์ที่คลิก ระยะเวลาที่ใช้ในหน้าใดหน้าหนึ่ง การเลื่อนเมาส์ วันที่และเวลาของการโต้ตอบ บันทึกข้อผิดพลาด การอ้างถึงแลการะออกจากหน้าเว็บไซต์และ URL และข้อมูลในทำนองเดียวกัน เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ของเราเท่านั้นและเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ความสอดคล้อง และความปลอดภัยของเว็บไซต์ SANGFOR

เว็บไซต์ของเรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1. การติดตาม

เครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ของเรา เช่น Google Analytics (GA) จะทำการติดตามการโต้ตอบของผู้ใช้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดจำนวนคนที่ใช้เว็บไซต์ของเรา เพื่อทำความเข้าใจให้ดีขึ้นว่าคุณพบเราได้อย่างไร คุณใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร และเพื่อดูการใช้งานของคุณผ่านเว็บไซต์ ทั้งหมดนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา และมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดแก่คุณเท่านั้น การปิดใช้งานคุกกี้บนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณจะทำให้ Google Analytics ไม่สามารถติดตามการเยี่ยมชมหน้าเว็บภายในเว็บไซต์นี้ได้

2. แบบฟอร์มติดต่อ:

หากคุณเลือกที่จะติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อบนหน้า “ติดต่อเรา” หรือหน้า “ทดลองใช้ฟรี” หรือ “แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับคู่ค้ารายใหม่” แล้ว ข้อมูลที่คุณให้ไว้จะถูกจัดเก็บโดยเว็บไซต์นี้และส่งไปยังอีเมลผ่าน Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) เซิร์ฟเวอร์ SMTP ของเราได้รับการป้องกันด้วยการเข้ารหัส TLS/SSL ซึ่งหมายความว่าอีเมลจะถูกส่งผ่านการเชื่อมต่อที่เข้ารหัส โดยใช้การเข้ารหัส SHA-2, 256 บิต และจะได้รับจากเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของ Gmail

3. จดหมายข่าวทางอีเมล

หากคุณเลือกที่จะเข้ารับจดหมายข่าวทางอีเมลของเรา หรือถ้ามีการให้อีเมลของคุณเอาไว้ในช่วงเหตุการณ์หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่อยู่อีเมลที่คุณให้แก่เราเราจะถูกส่งต่อและจัดเก็บไว้ใน Oracle Eloqua ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการตลาดทางอีเมลของเรา ที่อยู่อีเมลที่คุณส่งให้แก่เรานั้นจะไม่ถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์นี้ หรือในระบบคอมพิวเตอร์ภายในของเรา ยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเข้าข้อมูลไปยัง Oracle Eloqua เท่านั้น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะยังคงอยู่ในฐานข้อมูลของ Oracle Eloqua ตราบเท่าที่เรายังคงใช้บริการของ Oracle Eloqua เพื่อการตลาดทางอีเมล หรือจนกว่าคุณจะขอให้ลบออกจากรายการเป็นการเฉพาะ คุณสามารถทำได้โดยการยกเลิกการสมัคร โดยใช้ลิงก์ยกเลิกการสมัครที่อยู่ในจดหมายข่าวทางอีเมลต่าง ๆ ที่เราทำการส่งให้คุณ หรือโดยการขอให้ลบออกทางอีเมล หากคุณอายุต่ำกว่า 16 ปี คุณต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนสมัครรับจดหมายข่าวทางอีเมลของเรา ในขณะที่ที่อยู่อีเมลของคุณยังคงอยู่ในฐานข้อมูลของ Oracle Eloqua นั้น คุณจะได้รับอีเมลจดหมายข่าวจากเราเป็นระยะ

เราใช้บริการองค์กรภายนอกหลายแห่งในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเรา องค์กรภายนอกเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกมาอย่างรอบคอบและทุกแห่งจะปฏิบัติตามกฎหมาย GDPR องค์กรภายนอกทั้งสองนี้ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและเป็นไปตามข้อกำหนดของ EU-US Privacy Shield

•นโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วไปของ Oracle

•ประกาศความเป็นส่วนตัวของ SurveyMonkey

เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ เช่น การส่งข้อมูลที่ร้องขอเกี่ยวกับสินค้าเฉพาะหรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริษัททำการวิจัยและวิเคราะห์ตลาดเพื่อปรับปรุงบริการและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเรา นอกจากนี้เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้นแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือการตลาดตามความยินยอมของคุณได้

หากวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่รวมอยู่ในนโยบายนี้แล้ว เราจะต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อนที่เราจะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง ยิ่งไปกว่านั้นคุณยังมีสิทธิ์ที่จะถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลาตามกฎหมายและข้อบังคับ แต่อาจทำให้เกิดข้อจำกัดในการทำงานของเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

โปรดทราบว่าเรามีสิทธิ์ที่จะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อน ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและข้อบังคับ

 

2. คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน

เช่นเดียวกับไซต์ส่วนใหญ่ เราจะใช้เทคโนโลยีที่เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก ซึ่งจะอยู่บนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์ มือถือ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ (เรียกรวมกันว่า “อุปกรณ์”) ซึ่งช่วยให้เราสามารถบันทึกข้อมูลบางส่วนเมื่อใดก็ตามที่คุณเยี่ยมชมหรือโต้ตอบกับเว็บไซต์ บริการ แอปพลิเคชั นการส่งข้อความ และเครื่องมือของเราและเพื่อจดจำคุณในอุปกรณ์ต่าง ๆ

ชื่อและประเภทของคุกกี้เฉพาะ ตัวระบุตัวตนเฉพาะ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันที่เราใช้ในการรวบรวมข้อมูล (เช่น เกี่ยวกับหน้าที่คุณเข้าชม ลิงก์ที่คุณคลิก และการดำเนินการอื่น ๆ ที่คุณทำขึ้นในบริการของเราภายในเนื้อหาโฆษณาหรืออีเมลของเรา ) โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว เพื่อเป็นการช่วยให้คุณเข้าใจนโยบายนี้ดีขึ้นและและช่วยในใช้เทคโนโลยีดังกล่าวของเราแล้ว เราได้ให้คำศัพท์และคำจำกัดความที่มีความจำกัดดังต่อไปนี้:

คุกกี้ – ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (โดยทั่วไปประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข) ที่อยู่ในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือดูข้อความ คุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์เฉพาะได้

เทคโนโลยีที่คล้ายกัน – เทคโนโลยีที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณโดยใช้สิ่งที่แชร์ในเครื่อง หรือที่จัดเก็บในตัวเครื่อง เช่น แฟลชคุกกี้ คุกกี้ HTML 5 และวิธีการอื่น ๆ ของซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถทำงานได้ในทุกเบราว์เซอร์ของคุณและในบางกรณีแล้วเบราว์เซอร์ของคุณอาจไม่ได้รับการจัดการอย่างสมบูรณ์ และอาจต้องมีการจัดการโดยตรงผ่านแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ที่คุณติดตั้งไว้ เราไม่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกำหนดเป้าหมายการโฆษณาให้คุณใน หรือนอกเว็บไซต์ของเรา

เราอาจใช้คำว่า “คุกกี้” หรือ “เทคโนโลยีที่คล้ายกัน” แทนกันได้ในนโยบายของเรา เพื่ออ้างถึงเทคโนโลยีทั้งหมดที่เราอาจใช้ในการจัดเก็บข้อมูลในเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ หรือที่รวบรวมข้อมูลหรือช่วยให้เราระบุตัวตนของคุณในลักษณะที่อธิบายไว้ข้างต้น

 

3. สิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาให้เรา โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการเปลี่ยนแปลง (เช่น ที่อยู) คุณมีหน้าที่ต้องอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเวลาที่เหมาะสม

สำหรับข้อกำหนดตามกฎหมายที่บังคับใช้ คุณอาจ: (1) สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้ (2) อัปเดตหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องของคุณ (3) จำกัดหรือคัดค้านไม่ให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และ (4) กำหนดให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและ (5) กำหนดให้เราปฏิบัติตามคำขอของคุณสำหรับการเคลื่อนย้ายข้อมูล (6) ถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการดำเนินการตามความยินยอมก่อน (7) ยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

เมื่อคุณอ้างสิทธิ์ดังกล่าว เราอาจขอให้คุณส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรและอาจยืนยันตัวตนของคุณ โดยปกติเราจะไม่เรียกเก็บเงินใด ๆ สำหรับกระบวนการดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่คำขอของคุณจะเกินขีดจำกัดของข้อกำหนดทั่วไป

 

4. การปกป้องและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราตระหนักถึงความจำเป็นในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้ยังคงปลอดภัย ไซต์ของเรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมของเรา มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรารวมถึงการใช้ไฟร์วอลล์ฮาร์ดแวร์เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องรับทราบว่า แม้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอก็ตาม แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่ข้อมูลที่ส่งทางอินเทอร์เน็ตและจัดเก็บโดยคอมพิวเตอร์อาจถูกดักฟังหรือเข้าถึงได้โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกจัดเก็บเป็นระยะเวลาสูงสุด 6 (หก) ปี หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกทำลายหากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายอีกต่อไป เมื่อได้รับความยินยอมจากคุณแล้ว ข้อมูลใด ๆ ที่เราใช้เพื่อจุดประสงค์นี้จะถูกเก็บไว้กับเราจนกว่าคุณจะแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการรับข้อมูลนี้อีกต่อไป เว้นแต่เราจะขอความยินยอมจากคุณให้มีการจัดเก็บเป็นระยะเวลานานขึ้น

 

5. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน

โดยทั่วไปเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในประเทศ/ภูมิภาคที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา อย่างไรก็ตามเราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศจีนซึ่งอาจมีกฎหมายที่แตกต่างกันในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

 

6. การแจ้งเตือนการละเมิด

ตาม GDPR เมื่อมีการตรวจพบว่ามีการละเมิดเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลแล้ว หน่วยงานคุ้มครองข้อมูล (DPA) ที่เกี่ยวข้องจะได้รับแจ้งภายใน 72 ชั่วโมง เว้นแต่จะการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่น่าจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลธรรมดา ในกรณีที่ไม่มีการแจ้งไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแลภายใน 72 ชั่วโมง Sangfor จะแจ้งให้หน่วยงานที่กำกับดูแลทราบถึงสาเหตุของความล่าช้า สิ่งนี้จะได้รับการจัดการตามขั้นตอน การตอบสนองต่อเหตุการณ์ความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งกำหนดขั้นตอนโดยรวมในการจัดการเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของข้อมูล

 

7. การปรับปรุงนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวโดยจะสอดคล้องกับกฎหมายหรือการพัฒนาอุตสาหกรรม เราจะไม่แจ้งให้ลูกค้าหรือผู้ใช้เว็บไซต์ของเราทราบอย่างชัดแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ แต่ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือไว้

 

8. ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้หรือมีคำขอหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดส่งอีเมลไปที่ [email protected] เพื่อติดต่อเรา